20 C
Baku
Saturday, June 23, 2018

Firmanın daxili sabitliyinin hesablayıcısı

Müəllif: Yuriy Yuryeviç Ekaterinoslavskiy, iqtisadi elmlər doktoru, professor, sərmayə sahəsinin mütəxəssislərinin Dövlət Akademiyasının idarəetmə kafedrasının müdiri, Rusiya istehsalçılar və sahibkarlar birliyinin məsləhətçisi. Yaxşı zamanlarda riski...

Məhdud Əmr (Limit Order)

Müəllif:Dr. Fariz Hüseynov , Şimali Dakota Dövlət Universitenin maliyyə müəllimi Əvvəlki yazıda əmrlərin bir forması olan bazar əmrlərindən bəhs etmişdik. İndi isə məhdud əmrləri təsvir...

Törəmə maliyyə alətləri nümunələrdə

Törəmə maliyyə alətləri – ikinci dərəcəli qiymətli kağızlardır. Törəmə maliyyə alətləri halında fond bazarının iştirakçısı fiktiv kapitalın (səhmlər, istiqrazlar)özü ilə deyil, bu kapitalın alqı-satqısı üzrə...

Maliyyə tələləri: onları necə tapmalı və zərərsizləşdirməli?

Müəllif: Bryus Henderson (Bruce Henderson), dünyanın ən böyük konsaltinq şirkətlərindən biri olan, 1963-cü ildən fəaliyyət göstərən, illik dövriyyəsi milyard dollardan çox olan Boston Consulting...

Maliyyə intizamına nəzarətin açar metodları

Müəllif: Stiven Breqq (Steven Bragg), Ernst & Young şirkətinin maliyyə məsləhətçisi, dörd şirkətin maliyyə direktoru, Meyn ştatının Universitetinin iqtisadiyyat doktoru. Material ingilis dilindən qısaldılmış və...

Büdcə tərtibatının nümunə alqoritmi

Müəllif: Boris Maksimoviç Karabanov, strateji və təşkilati layihələndirmə, maliyyə idarəetməsi sistemi layihələndirilməsi üzrə mütəxəssis Əsas büdcə (ingiliscə master budget) anlayışı müəssisənin fəaliyyətinin bütün tərəflərini əhatə...

Biznesin idarə edilməsinə məsrəf və marketinq yanaşmaları

Biznesin aparılmasına və qiymət yaranmasına məhsul-məsrəf metodundan imtina menecerlərə asan başa gəlmir. Bu onlardan qiymət üzrə hətta bu məhsulun istehsalının sərmayələşdirilməsinə başlamazdan dəqiq mövqe...

Bazar Əmri (Market Order)

Müəllif: Dr. Fariz Hüseynov , Şimali Dakota Dövlət Universitenin maliyyə müəllimi Əmr (order) ticarət üçün verilən təlimatdır. Əmri verən tərəf nəyi, nə vaxt, hansı mexanizmdə...

Firmanın dəyərinin qiymətləndirilməsi

Müəllif: Vasiliy Sergeyeviç Balabanov Firmanın maliyyə idarəetməsinin məqsədi onun sahiblərinin və səhmdarlarının iqtisadi rifahını dayanıqlı olaraq yüksəltməkdən ibarətdir. Bəs bu rifah nəyi müəyyənləşdirir? Çox şeyi və...

Düşmən ocaq başında

Pricewaterhouse Coopers (PWC) agentliyinin iqtisadi cinayətkarlığa dair apardığı tədqiqata əsasən fırıldaqçılar, oğrular və rüşvətxorlar çox hallarda öz işlədikləri firmalara ziyan vururlar. Şirkətin menecerləri iqtisadi cinayətlərin...

Biznes-planlaşdırmada inflyasiyanın nəzərə alınması

Biznes-planlaşdırmada daima vaxt ötdükcə dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin dəyərdən düşməsinə səbəb olan inflyasiya amili ilə qarşılaşmaq lazım gəlir. İnflyasiya müəssisənin fəaliyyətinin bir çox aspektlərində özünü...

Böhrandan sonrakı iqtisadiyyata hazırlıq

Listinq alternativ maliyyələşmə yolu kimi ucuz və iri həcmli vəsaitlərə çıxışı təmin edə bilər Dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurmuş qlobal maliyyə böhranının başa çatmaqda olduğu...

Maliyyə uçotu: reallıqdan uzaqlaşma

Maliyyə uçotu heç vaxt qüsursuz olmayıb. Yüzlərlə il bundan əvvəl meydana gəlmiş system müasir bizneslə baş dəftərlərin yazıldığı qaz lələyi qədər uyğunlaşır. Bir sıra...

Müəssisənin biznes-planı: qısa dərslik

Belə düşünmək lazım deyil ki, biznes-plan təkcə öz işlərini geniş şəkildə təşkil edən iri müəssisələrə lazımdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, biznes-plan bütün müəssisələrə lazımdır. İlk...

Dollar süqut edə bilərmi? Məsələyə makro baxış

Qızılın bir unsiyası üçün 1000 dollar – bu həftənin əhəmiyyətli nöqtəsidir. Dolların qızıla münasibətdə enməsivə bir unsiya (31,1 qr) üçün 1000 dollar kimi psixoloji...

Böhranın dünya iqtisadiyyatına verdiyi dərs (davamı)

Böhran bizə nə öyrətdi? Böhranın üstündən bir il keçməsinə baxmayaraq hələ də ondan çıxaracağımız dərsləri öyrənməklə məşğuluq. Bəzilərini belə sıralayaq: Birincisi, cəmiyyət iqtisadiyyat və maliyyə baxımından savadlı...

Təşkilatın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üsulları

Təşkilat səviyyəsindəki bazar tipli iqtisadiyyatın əsasında maliyyələşmənin 5 elementli sistemi dayanır: 1. özünümaliyyələşdirmə; 2. bazar kapitalı mexanizmləri vasitəsilə birbaşa maliyyələşdirmə; 3. bank kreditləşməsi; 4 .büdcə maliyyələşdirilməsi; 5 .təsərrüfat subyektlərinin...

Xidmət edici Bankın seçilməsi

Bu gün Azərbaycanda 100-ə yaxın kredit təşkilatı vardır. Onlardan çoxu universal bank olub, hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların böyük hissəsinə xidmət edirlər. Bir tərəfdən bu...

Maliyyə riyaziyyatı nə üçün lazımdır?

Maliyyə riyaziyyatı – kifayət qədər dar fənn olsa da, son dərəcə praktiki və tutumludur. Biz maliyyə riyaziyyatının geniş anlayışını investisiya analizi, maliyyə menecmenti, bank...

Böhrandan çıxışın konstruktiv üsulları

Böhran insanın öyrəşdiyi hər hansı yaşayış formasının itməsini bildirir və bu zaman onun üçün hələ məlum olmayan yeni yaşayış formasına keçmək imkanı meydana çıxır. Böhranların...