33 C
Baku
Saturday, June 23, 2018
video

Statistikada verilənlərin formalaşdırılması [video dərs]

INNAB Peşəkar İnkişaf Platforması verilənlərin formalaşdırılmasından bəhs edən növbəti Statistika video dərsini təqdim edir. Verilənlərin formalaşdırılması dedikdə dəyişənlərin müəyyənləşdirilməsi, verilənlərin toplanması, cədvəllərin və qrafiklərin...

INNAB-dan Statistika təlimi [video dərs]

Hazırkı iqtisadi şəraitdə müxtəlif biznes proseslərin təhlili əsasında real nəticələrin çıxarılması və düzgün qərarların verilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat bazasının təhlili isə yaxşı...

Risklərin idarə edilməsində “İstilik xəritələri”

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi prosesi zamanı bir sıra risk hadisələri ilə qarşılaşırıq və apardığımız monitorinqlərin, risk özünü-qiymətləndirmə anketlərinin cavabları əsasında  onları müəyyən edirik. Hər...

Risklərin idarə edilməsində “Miqrasiya Matrisləri”nin əvəzsiz rolu

Miqrasiya matrisləri (başqa deyişlə transition matrixes) müəyyən dövr ərzində (misal olaraq: aylıq, rüblük, illik) bankın kredit portfelinin gecikmə günləri üzrə keçidini (hərəkətini) ölçən risk...

Kredit Risklərində Vintaj təhlilinin əhəmiyyəti

Verilmiş kreditlərin (müxtəlif meyarlar üzrə: məhsul, valyuta, məbləğ, filial, inspketor və s.) keyfiyyət göstəricisini adekvat şəkildə ölçmək üçün vintaj təhlilindən istifadə edilir. Bu təhlildə...