Beynəlxalq bank bazarı

From ..::Banker.az::..
Jump to: navigation, search

Beynəlxalq bank bazarı (interbank market) – bankların təsbit edilmiş müddət ərzində qısamüddətli likvidlik problemlərini uyğunlaşdırmaq üçün öz aralarında borc alıb verdiyi pul bazarıdır. Faiz dərəcəsini müəyyənləşdirən birinci dərəcəli bankların faiz dərəcəsi inter-bank offered rate adlanır.Mənbə: Dövlət Maliyyəsi Terminləri Lügəti , Kənan Aslanlı