29 C
Baku
Thursday, July 18, 2024

Əhali qorunmayan əmanətləri banklardan çıxarır

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2015-ci ilin doqquz ayının nəticələrini açıqladı.
2015-ci ilin doqquz ayının yekununa əsasən fiziki şəxslərin cəmi əmanətləri (7 336 milyon manat) ümumi əmanətlərin (maliyyə sektoru istisna olmaqla) 60%-ni təşkil etmişdir.
Hesabat dövrünə fiziki şəxslərin ümumi əmanətləri 659 milyon manat (10%), qorunan əmanətlər 2003 milyon manat (66%) artmış, qorunmayan əmanətlər isə 1344 milyon manat (-37%) azalmışdır.

Cari ilin doqquz ayının yekununda fiziki şəxslərin (7 336 mln. manat) cəmi əmanətlərinin 69%-ni (5 044 mln. manat) qorunan əmanətlər, 31%-ni ( 2 292 mln. manat)isə qorunmayan əmanətlər təşkil etmişdir.

Hesabat dövründə kompensasiya olunan əmanətlər ilin əvvəlinə olan göstərici ilə müqayisədə 31% (528 milyon manat) artaraq 2 213 milyon manat olmuşdur ki, bu da ümumi əmanətlərin 30%-ni, qorunan əmanətlərin isə 44%-ni təşkil edir.

Üzv banklar tərəfindən 7 304 127 əmanətçiyə xidmət göstərilir ki, onların da 6 634 971 nəfəri (91%) qorunan əmanətçidir. Qorunan əmanətçilərin 99,6%-nin (6 240 434 nəfər) əmanəti 30 min manata qədərdir və 100 faiz sığortalanır.

Qorunan əmanətlərin 71% – i ABŞ dollarının, 25% – i manatın, 4% – i avronun payına düşür.
Hazırda Fondun sığorta ehtiyatları109,4milyon manat təşkil edir.
F

ondun sərbəst vəsaitlərinin idarə edilməsi Fondun investisiya siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Manatda olan vəsaitlər 78,7milyon manat məbləğində dövlət qiymətli kağızların da yerləşdirilmiş və orta hesabla illik gəlirlilik 4,2 % təşkiletmişdir. Fondun 5,0milyon Avro vəsaitiisə “Deutsche Asset & Wealth Management International” şirkəti vasitəsi ilə idarə olunur.

Fondun doqquz ayının yekununa əsasən gəlirləri 19,2 milyon manat olmuşdur ki, bunun da 16,5 mln. manatını təqvim haqları, 20 min manatı üzvlük haqqları, 2,6 mln manatını isə faiz və digər gəlirlər təşkil etmişdir. Fondun cəmi xərcləri 1,2 milyon manat təşkil etmişdir.

2015-ci ilin III rübün sonuna Fondun iştirakçısı olan bankların sayı 43-dür.
ƏmanətlərinSığortalanmasıFonduəmanətçilərin diqqətinə çatdırır ki, 24 fevral 2015-ci il tarixindən etibarən qorunan əmanətlərin illik faiz dərəcəsinin maksimal həddi 12 %-dir.

24 fevral 2015-ci iltarixinədək iştirakçı banklarda illik maksimum 12 faizlə qəbul olunmuş əmanətlər də 24 fevral 2015-ci il tarixdən etibarən qorunan əmanət hesab olunur və Fond tərəfindən sığortalanır.
Bu faizdən yuxarı faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilən əmanətlər qorunmur və bu əmanətlərə görə kompensasiya ödənilmir.

Son xəbərlər
Digər xəbərlər