12 C
Baku
Friday, March 24, 2023

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu illik audit hesabatını açıqlayıb

Azərbaycanda Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ADIF) 2020-ci il üzrə audit hesabatını açıqlayıb.

Banker.az xəbər verir ki, hesabatı “PwC” audot şirkəti aparıb.

ADIF-ın sığorta premyaları 2020-ci il ərzində 33.29 mln. manat, maliyyə gəlirləri isə 1.81 mln. manat olub, bu da ümumi mənfəətin 35.1 mln. manat olmasına gətirib çıxarıb.

ADIF bağlanan bankların fiziki şəxs olan əmanətçilərə kompensasiya verir və lisenziyası ləğv olunan bankların ləğvedicisi qismində çıxış edir. Ötən il ərzində dörd bankın lisenziyasının ləğvi və sığorta hadisəsi sayılması fondun kompensasiya xərclərini 681.16 mln. manata yüksəlib. Bu da fondun maliyyə nəticəsinə əsaslı təsir edib. 2019-cu ildə kompensasiya 34.21 mln. manat idi.

765Bunlar fonunda, ADIF-in banklara ödənilmiş kompensasiyadan 54.55 mln. manat (öncəki ildə: 65.14 mln. manat idi) geri dönüş olub.

64564646

ADIF-in öncəki ildə işlərinin də artması müşahidə edilməkdədir və bu da onun xərclərinə təsir edib. Belə ki, ümumi və sair əməliyyat xərcləri 5.08 mln. manatdan 8.14 mln. manata yüksəlmiş, maliyyə aktivləri üzrə gözlənilən kredit zərəri 2.54 mln. manat (5.57 mln. manat) olmuşdur.

Beləliklə, fondun əməliyyatı 602.19 mln. manat (öncəki ildə 59.69 mlnş manat xalis mənfəət idi) zərərdə olmuşdur. Digər gəlir və xərclərin ardından ADIF-in zərəri 602.08 mln. manat olmuşdur. 2019-cu ildə fondun zərəri 59.63 mln. manat idi.

2123

ADIF-in aktivlərinin həcmi 499.46 mln. manat olmuş, o cümlədən 464.64 mln. manatı dövlət vekselləri, 23.27 mln. manatı sair uzunmüddətli aktivlər və 8.41 mln. manat sığorta premyaları təşkil etmişdir.

312

Fondun borc öhdəliyi isə 427.78 mln. manat olmuşdur. Burada 280 mln. manatı borc öhdəlikləri və 147.77 mln. manatı isə kompensasiya ödənişləri üzrə öhdəlilər təşkil edir. Kompensasiya ödənişləri üzrə öhdəlikləri banklar üzrə bölüsü belədir:

Capture

Son xəbərlər
Digər xəbərlər
X