2018-ci ilin yanvar ayı üzrə sığorta bazarının göstəriciləri açıqlanıb

2018-ci ilin yanvar ayı ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən 21 sığorta şirkəti tərəfindən 82.8 mln. manat məbləğində sığorta haqqı toplanmış, 23 mln. manat məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.           

Könüllü sığorta bazarı üzrə haqlar 71.9 mln. manat, ödənişlər isə 18 mln. manat təşkil etmişdir. İcbari sığorta bazarı üzrə haqlar 10.9 mln. manat, ödənişlər isə 5 mln. manat olmuşdur.

2018-ci ilin yanvar ayı ərzində sektor üzrə məcmu sığorta haqlarının 87%-i könüllü, 13%-i isə icbari sığorta növlərinin payına düşmüşdür. Sığorta ödənişlərinin 78%-i könüllü, 22%-i isə icbari sığorta növlərinin hesabına formalaşmışdır.

2018-ci ilin yanvar ayı ərzində sığorta şirkətləri və sinifləri üzrə hesablanmış sığorta haqları və ödənişlərə dair ətraflı məlumatlar sığorta bazarının icmal göstəricilərində öz əksini tapıb.

2018-ci ilin yanvar ayı üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında
M  Ə  L  U  M  A  T
(təcili məlumatlar əsasında)

(min manatla)
Sığorta sinifləriSığorta haqlarıSığorta ödənişləri
Könüllü sığortalar üzrə – cəmi:71,858.817,992.9
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:16,702.610,995.5
     həyatın yaşam sığortası12,622.610,944.4
     həyatın ölüm halından sığortası3,921.351.0
     əmək qabiliyyətinin sığortası151.50.0
     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta7.20.0
     annuitet sığortası0.00.0
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən55,156.36,997.4
Şəxsi sığorta,  o cümlədən:40,209.15,522.9
    tibbi sığorta39,815.65,501.3
    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası215.611.7
    fərdi qəza və xəstəlik sığortası177.99.9
Əmlak sığortası, o cümlədən:14,947.11,474.4
əmlakın sığortası,  o cümlədən:10,844.1950.2
     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası4,253.10.0
     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası3,465.736.9
     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası2,075.7830.8
     yüklərin (nəqliyyat) sığortası490.42.6
     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası285.379.9
     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası226.10.0
     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası0.90.0
     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası0.00.0
     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:47.00.0
        – işçilərin dələduzluğu sığortası47.00.0
        – pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta0.00.0
        – titul sığortası0.00.0
mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:4,102.4524.2
       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası2,013.5315.2
       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası1,624.6185.5
       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası240.58.0
       peşə məsuliyyətinin sığortası121.70.0
       işəgötürənin məsuliyyət sığortası67.615.6
       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası34.50.0
       dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası0.00.0
       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası0.00.0
       mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası0.00.0
       hüquqi xərclərin sığortası0.00.0
kredit sığortası, o cümlədən:0.60.0
       kreditlərin sığortası0.60.0
       ipoteka sığortası0.00.0
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:0.00.0
      əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta0.00.0
      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta0.00.0
İcbari sığortalar üzrə – cəmi:10,901.24,995.3
 o cümlədən:  
Həyat sığortası üzrə1,767.0446.7
     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta
1,767.0446.7
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən9,134.24,548.6
      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası5,513.54,054.2
      daşınmaz əmlakın icbari sığortası3,550.062.6
       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası0.0292.6
       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası0.0117.1
      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası44.522.0
      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası25.80.0
      auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası0.40.0
       nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası0.00.0
      dövlət qulluqçuların icbari sığortası0.00.0
      diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası0.00.0
YEKUN82,760.022,988.1