17 C
Baku
Çərşənbə axşamı, Sentyabr 28, 2021

“AccessBank”ın depozit portfelində xeyli artım var

Screen Shot 2021 09 02 at 14.34.20

“AccessBank” QSC 2021-ci ilin ilk yarımilliyinda aktivlərini 4.1 faiz artırmaqla 885.91 mln. manata çatdırıb.

Banker.az xəbər verir ki, bu barədə 01.07.2021-ci il tarixinə açıqlanan maliyyə hesabatında deyilir.

Aktivlərin 144.73 mln. manatı nağd vəsaitlər, 36.51 mln. manatı qiymətli kağızlar, 78 mln. manatı banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər, və 545.63 mln. manatı müştərilərə verilmiş kreditlər, o cümlədən istehlak kreditləri 63.85 mln. manat, biznes kreditləri 474.81 mln. manat və daşınmaz əmlak kreditləri 6.97 mln. manat olmuşdur.

Kredit portfeli son altı ayda 1.9% böyümüş, o cümlədən, istehlak kreditləri 24.9% böyümüş və biznes kreditləri və daşınmaz əmlak kreditləri müvafiq olaraq 0.4% və 6.8% kiçilmişdir.

Bankın öhdəliklərinin həcmi 6% artımla 799.46 mln. manat olmuş. Burada 625.92 mln. manatı istehlak (son altı ay: +12%), 509.42 mln. manatı biznes kreditləri (+8%) və 116.5 mln. manatı daşınmaz əmlak kreditləri (+34%) olmuşdur.

Bankın kapitalı 86.45 mln. manatdır.

                                           Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 30 06 2021  min manatla 
 Hesabat dövrü   Ötən ilin sonu  Dəyişmə
    1.00  Aktivlər:            885,912.00         851,162.00 4%
1.1 Nağd pul vəsaitləri və  ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait           144,728.00         123,038.00 18%
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları              36,509.00              8,080.00 352%
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər              78,001.00         103,068.00 -24%
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər                    890.00  –
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər           545,630.00         535,305.00 2%
1.5.1 a) istehlak kreditləri              63,846.00            51,137.00 25%
1.5.2 b) biznes kreditləri           474,813.00         476,687.00 0%
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri                6,971.00              7,481.00 -7%
1.5.4 d) digər kreditlər  –  –
1.5.2 (Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat)           (44,313.00)         (60,595.00) -27%
1.5.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)           501,317.00         474,710.00 6%
1.6 Əmlak və avadanlıqlar              58,156.00            60,574.00 -4%
1.7 Qeyri-maddi aktivlər              14,712.00            39,439.00 -63%
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri              17,514.00  –
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat  –  –
1.1 Digər aktivlər              34,085.00            42,253.00 -19%
2 Öhdəliklər:           799,460.00         756,174.00 6%
2.1 Depozitlər           625,918.00         558,288.00 12%
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri           509,423.00         471,556.00 8%
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri           116,495.00            86,732.00 34%
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər                8,520.00              8,520.00 0%
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər           127,449.00         153,576.00 -17%
2.4 Borc qiymətli kağızları  –  –
2.5 Cari vergi öhdəlikləri  –  –
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi  –  –
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri              21,994.00            21,994.00 0%
2.8 Digər öhdəliklər              15,579.00            13,796.00 13%
3 Kapital:              86,452.00            94,988.00 -9%
3.1 Səhmdar kapitalı           258,718.00         258,718.00 0%
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)  –  –
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət         (178,677.00)       (170,330.00) 5%
3.4 Ümumi ehtiyatlar:                6,411.00              6,600.00 -3%
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar                6,020.00              6,040.00 0%
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar                    391.00                  560.00 -30%
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar  –  –
4 Cəmi öhdəliklər və kapital           885,912.00         851,162.00 4%
Screen Shot 2021 09 23 at 11.36.43
109,597AzarkeşlərKimi
Son xəbərlər
360 380
Oxşar xəbərlər