Ağlınızın “qiyməti” nə qədərdir?!

0

Dünya səviyyəsində olan kadr agentlikləri namizədlərin əqli imkanlarını qiymətləndirmək üçün əsas olaraq 4 sualdan istifadə edirlər.

1-ci sual: Zürafəni soyuducuya necə yerləşdirə bilərsiniz? 


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

Doğru cavab: Soyuducunu açmaq, zürafəni ora yerləşdirmək, soyuducunu örtmək. Bu sual vasitəsilə sadə tapşırıqlar üçün həddindən artıq çətin qərarlar axtarmağa meyilli olub-olmadığınız yoxlanılır.

2-ci sual: Fili soyuducuya necə yerləşdirmək olar?

Səhv cavab: Soyuducunu açmaq, fili ora yerləşdirmək, soyuducunu bağlamaq.

Düzgün cavab: Soyuducunu açmaq, zürafəni oradan çıxarmaq, fili ora yerləşdirmək, soyuducunun qapısını örtmək.

Bu sual vasitəsilə qərar verərkən keçmiş fəaliyyətlərinizin nəticəsini nəzərə alıb-almamağınız qiymətləndirilir.

3-cü sual: Şir bütün heyvanları iclasa dəvət edir. Bütün heyvanlar yığışır, lakin birindən başqa. Bu hansı heyvandır?

Düzgün cavab: Bu fildir. O axı soyuducudadır. Yadınızdadırmı?

Bu sual yaddaşınızı yoxlamağa imkan verir.

4-cü sual: Timsahlarla zəngin olduğu bilinən çayı keçməlisiniz. Bunu necə edərsiniz?

Düzgün cavab: Üzərək. Axı bütün timsahlar iclasdadır.

Bu sual öz səhvlərinizdən dərs çıxara bilmək qabiliyyətinizi qiymətləndirmək imkanı verir.