Aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə müstəqil ekspertlərin imtahanının keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

“Aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə müstəqil ekspertlərin imtahanının
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Baş nazir Əli Əsədov sənəd imzalayıb.