29 C
Baku
Thursday, June 30, 2022

Azər Türk Bankın kredit portfeli 3 dəfəyə yaxın azalıb

Banker.azın banka istinadən verdiyi məlumata görə, bankın kredit portfeli 1 il ərzində 405 mln. manatdan 150 mln manata düşüb.

Azər Türk Bankın aktivlərinin həcmi 2016-2017 illəri arasında kifayət qədər azalaraq 671 mln. manatdan 475 mln. manata düşmüşdür.

Qeyd olunan iki parametr arasında bu qədər ciddi azalmaların müşahidə olunması , ekspertlərin fikrincə bankın il sonuna kifayət qədər problemli kreditlərin silinməsi nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir.

Keçən ili 4 mln. manat zərərlə bitirən bank , bu ili 7 mln. manat mənfəətlə bitirə bilmişdir.

Bankın maliyyə göstəricilərini qısaldılmış formada göndərməsi səbəbindən, daha dərindən təhlil hesabatların bankın saytında rəsmi açıqladıqdan sonra davam edəcəkdir.

Bankın Adı Azər Türk Bank
Göstərici 01.01.2016 01.01.2017     min AZN
 

AKTIVLƏR (ehtimal olunan zərərlər üçün ehtiyat çıxılmaqla)

671,881.96 475,794.22
 

KREDITLƏR (ehtimal olunan zərərlər üçün ehtiyat və banklararası kreditlər çıxılmaqla ), о cümlədən

408,860.26

 

150,162.16

 

 

İSTEHLAK KREDİTLƏRİ

30,980.18 31,453.12
 

ÖHDƏLİKLƏR (cəmi bank öhdəlikləri )

619,064.68 414,903.58
 

DEPOZİTLƏR (bankların və digər maliyyə təşkilatlarının depozitləri çıxılmaqla),

о cümlədən

242,959.90 267,976.60
 

ƏHALİNİN ƏMANƏTLƏRİ

о cümlədən

176,714.16 135,954.29
 

Tələb olunanadək

70,082.70 64,802.83
 

Мüddətli

106,631.46

 

71,151.46
 

MƏCMU KAPİTAL, о cümlədən

50,891.36

 

57,683.82
 

NİZAMNAMƏ KAPİTALI

50,000.00 50,000.00
 

XALİS MƏNFƏƏT (vergilər çıxıldıqdan sonra)/ (ZƏRƏR)

-4,631.43

 

7, 337. 82
AKTIV PLASTIK KARTLARIN SAYI

 

16,445 27,960
FƏALIYYƏT GÖSTƏRƏN BANKOMATLARIN SAYI

 

12 16
FƏALIYYƏT GÖSTƏRƏN POS-TERMINALLARIN SAYI

 

48 130
 

FİLİALLARIN SAYI

7 11
 

RоА

1.07%
 

RоЕ

15.39%
 

lirlər

25,923.19

 

47,365.07

 

 

Xərclər

30,554.62

 

37,773.31

 

İşçilərin sayı 313 382
 

 

Son xəbərlər
Oxşar xəbərlər