21 C
Baku
Wednesday, October 5, 2022

Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu yanvarda 27% azalıb

2021-ci ilin yanvar ayında əsas kapitala 724  milyon manat məbləğində, yaxud əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27.5 faiz az vəsait yönəldilmişdir. Neft-qaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi 15.1 faiz, qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən vəsaitin həcmi 38,8 faiz azalmışdır. İstifadə olunmuş vəsaitin 583 milyon manatı və ya 80.5 faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 80.7 milyon manatı (11.2 faizi) xidmət sahələrinə, 60.3 milyon manatı (8.3 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunmuşdur.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 377.5 milyon manatını və ya 52.1 faizini daxili vəsaitlər təşkil etmişdir. Sərmayə qoyuluşunun 631.3 milyon manatı və ya 87.2 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 71.7 faiz, bank kreditləri 16.3 faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri 8.5 faiz, büdcə vəsaitləri 2.7 faiz, sair vəsaitlər isə 0.8 faiz təşkil etmişdir.

Son xəbərlər
Oxşar xəbərlər