14 C
Baku
Wednesday, April 17, 2024

Azərbaycana idxal ediləcək ət və ət məhsulları ilə bağlı yeni tələb qoyulub

Azərbaycana idxal ediləcək ət və ət məhsulları ilə bağlı yeni tələb qoyulub.

Bu, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal olunması üçün təhlükəsizliyini təsdiq edən müvafiq sənədlə müşayiət edilməli olan qida və yem məhsullarının Siyahısı”nda əksini tapıb.

Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal olunması üçün təhlükəsizliyini təsdiq edən müvafiq sənədlə müşayiət edilməli ət, toyuq və hindişka məhsulları aşağıdakılardır:

Sıra

№-si

Malların adları və ya kateqoriyaları XİF MN

üzrə kod

1. İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş cəmdəkləri və şaqqaları 0201 10
 

2.

İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüklü parçaları  

0201 20

3. İribuynuzlu mal-qara ətinin təzə və ya soyudulmuş sümüksüz parçaları 0201 30
4. İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş cəmdəkləri və şaqqaları 0202 10
 

5.

İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümüklü digər parçaları  

0202 20

6. İribuynuzlu mal-qara ətinin dondurulmuş sümükdən ayrılmış əti 0202 30
7. Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları 0203 11
8. Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onların parçaları 0203 12
9. Təzə və ya soyudulmuş donuz ətinin digər hissələri 0203 19
10. Dondurulmuş donuz ətinin cəmdəkləri və şaqqaları 0203 21
11. Dondurulmuş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onlardan parçalar 0203 22
12. Dondurulmuş donuz ətinin digər hissələri 0203 29
13. Təzə və ya soyudulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları 0204 10
14. Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları 0204 21
15. Təzə və ya soyudulmuş qoyun ətinin digər sümüklü parçaları 0204 22

 

16. Təzə və ya soyudulmuş sümüksüz qoyun əti 0204 23
17. Dondurulmuş quzu ətinin cəmdəkləri və şaqqaları 0204 30
18. Dondurulmuş qoyun ətinin cəmdəkləri və şaqqaları 0204 41
19. Dondurulmuş qoyun ətinin sümüklü digər parçaları 0204 42
20. Dondurulmuş sümüksüz qoyun əti 0204 43
21. Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti 0204 50
22. Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti 0205 00
23. İribuynuzlu mal-qaranın təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları 0206 10
24. Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın dilləri 0206 21
25. Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qaraciyəri 0206 22
 

 

26.

 

Dondurulmuş iribuynuzlu mal-qaranın qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları

0206 29

(0206 29

100 0

istisna olmaqla)

27. Donuzların təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları 0206 30
28. Donuzların dondurulmuş qaraciyəri 0206 41
29. Donuzların dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin digər əlavə məhsulları 0206 49
 

 

30.

 

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 80

(0206 80

100 0

istisna olmaqla)

 

 

31.

 

Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının dondurulmuş qida üçün yararlı olan ətinin əlavə məhsulları

0206 90

(0206 90

100 0

istisna olmaqla)

32. Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti 0207 11
33. Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti 0207 12
 

34.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları  

0207 13

 

35.

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları  

0207 14

 

36. Hindtoyuğunun hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti 0207 24
37. Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış dondurulmuş əti 0207 25
38. Hindtoyuğunun təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları 0207 26
39. Hindtoyuğunun dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları 0207 27
40. Ördəklərin hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti 0207 41
41. Ördəklərin hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş əti 0207 42
42. Ördəklərin təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri 0207 43
43. Ördəklərin təzə və soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları 0207 44
44. Ördəklərin dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları 0207 45
45. Qazların hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş əti 0207 51
46. Qazların hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş əti 0207 52
47. Qazların təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri 0207 53
48. Qazların təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları 0207 54
49. Qazların dondurulmuş cəmdək hissələri və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları 0207 55
 

50.

Firəngtoyuqlarının təzə, soyudulmuş və ya

dondurulmuş əti və qida üçün yararlı ətin əlavə məhsulları

 

0207 60

 

51.

Evdovşanlarının və ya dovşanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları  

0208 10

52. Primatların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları 0208 30
 

 

53.

Balinaların, delfinlərin və dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi), lamantinlərin və dyoqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi), suitilərin, dəniz şirlərinin və morjların (Pinnipedia yarımdəstəsinin məməliləri) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida

üçün yararlı olan əlavə məhsulları

 

 

0208 40

 

54.

Sürünənlərin (ilanlar və tısbağalar da daxil olmaqla) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları  

0208 50

55. Dəvələrin və dəvəkimilər fəsiləsinin digər heyvanlarının (Camelidae) təzə, soyudulmuş və ya 0208 60

 

  dondurulmuş əti və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları  
 

56.

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş digər ətlər və ətin qida üçün yararlı olan əlavə məhsulları (ev göyərçinləri, ov heyvanları, şimal maralı və digərləri)  

0208 90

 

57.

Əridilməmiş və ya digər üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış donuz piyi  

0209 10

 

58.

Əridilməmiş və ya digər üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu və ya duzlu suda olan qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən

ayrılmış ev quşunun piyi

 

0209 90

 

59.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin sümüklü budları, kürəkləri və onların parçaları  

0210 11

60. Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin döş hissəsi və onun parçaları 0210 12
61. Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz ətinin digər hissələri 0210 19
 

62.

Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş, sümüklü və ya sümüksüz iribuynuzlu mal-

qara əti

Son xəbərlər
Digər xəbərlər