32 C
Baku
Wednesday, July 24, 2024

Azərbaycanda bu sahələrdə biznes quranlar artır – Siyahı

2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları әrzindә statistik vahidlәrin (fәrdi sahibkarlar istisna olmaqla) sayı 4,7% artaraq 2020-ci il oktyabrın 1-i vәziyyәtinә 153 157 olub.

Banker.az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Artım iqtisadiyyatın turistlәrin yerlәşdirilmәsi vә ictimai iaşә, nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı, İnzibati vә yardımçı xidmәtlәrin göstәrilmәsi, əhaliyә sәhiyyә vә sosial xidmәtlәrin
göstәrilmәsi, informasiya vә rabitә, emal sәnayesi, peşә, elmi vә texniki fәaliyyәt, su tәchizatı; tullantıların tәmizlәnmәsi vә emalı vә ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin
tәmiri sahәlәrindә nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә olub.

Ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri, digәr sahәlәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsi, tikinti, kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıq vә peşә, elmi vә texniki fәaliyyәt sahәlәrindәki statistik vahidlәrin xüsusi çәkisi daha yüksәk olub.

ff

Son xəbərlər
Digər xəbərlər