Azərbaycanda elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi (Metodoloji Rəhbərlik)

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının layihə şəklində hazırladığı  “Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair” metodoloji rəhbərliyində banklarda bu fəaliyyət növünün rastlaşa biləcəyi risklər, onların müəyyə edilməsi və həll etdilməsi istiqamətində praktiki tövsiyyələr verilmişdir.

Banker.az, bu metodoloji rəhbərlik haqqında ətraflı məlumat vermək məqasədi ilə sənədlə istifadəçilərlə paylaşmaq qərarına gəlmişdir. Bu bütün ranq bank işçiləri üçün faydalı olacaqdır, xüsusəndə rəhbər vəzifədə olan və risklərin idarə edilməsi prosesində yaxından iştirak edən və qərar qəbul edən şəxslər üçün.

Metodoloji rəhbərlik