Azərbaycanda faiz gəlirlərinə görə bankların renkinqi ( III rüb)

0

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının faiz gəliri üzrə renkinqi: