Azərbaycanda sığorta bazarı 9% “daralıb”

0

2019-cu ilin yanvar-may aylarında ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən 319.3 mln. manat (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9% az)  məbləğində sığorta haqları toplanıb, 93.8 mln. manat (4% az) məbləğində sığorta ödənişləri həyata keçirilib. 

Banker.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının icmal açıqlamasında deyilir.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

Könüllü sığorta bazarı üzrə haqlar 212.7 mln. manat, ödənişlər isə 64 mln. manat təşkil edib. İcbari sığorta bazarı üzrə haqlar 106.6 mln. manat, ödənişlər isə 29.8 mln. manat olub.

2019-cu ilin yanvar-may aylarında sektor üzrə məcmu sığorta haqlarının 66.6%-i könüllü, 33.4%-i  isə  icbari  sığorta  növlərinin  payına  düşüb. Sığorta ödənişlərinin  68.3%-i könüllü, 31.7%-i icbari sığorta növləri hesabına formalaşıb.

Sığorta sinifləri, min manat

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

Sığorta haqları – İllik dəyişmə

Sığorta ödənişləri – İllik dəyişmə

Könüllü sığortalar üzrə – cəmi:

212,707.2

64,023.1

-17%

-8%

 o cümlədən:

 

 

   

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

92,940.5

30,136.0

-33%

-19%

     həyatın yaşam sığortası

73,035.5

29,619.2

-36%

-19%

     həyatın ölüm halından sığortası

18,187.5

516.8

-22%

-16%

     əmək qabiliyyətinin sığortası

1,651.4

0.0

22%

 

     sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

66.1

0.0

105%

 

     annuitet sığortası

0.0

0.0

   

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

119,766.6

33,887.1

2%

5%

Şəxsi sığorta,  o cümlədən:

66,209.3

22,851.9

19%

-15%

    tibbi sığorta

63,773.3

22,575.9

20%

-14%

    xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

1,427.4

153.2

15%

43%

    fərdi qəza və xəstəlik sığortası

1,008.7

122.8

-17%

-66%

Əmlak sığortası, o cümlədən:

53,557.3

11,035.2

-13%

98%

əmlakın sığortası,  o cümlədən:

41,290.0

10,788.1

-19%

144%

     əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

18,086.6

1,096.6

-35%

147%

     avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

12,357.3

4,548.4

14%

24%

     hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

5,184.6

4,521.2

-2%

 

     su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

3,445.0

0.0

21%

 

     yüklərin (nəqliyyat) sığortası

1,522.9

211.4

-36%

855%

     kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

481.4

410.5

-49%

88%

     dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

52.7

0.0

-91%

-100%

     kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

27.6

0.0

-70%

 

     əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər,  o cümlədən:

131.8

0.0

107%

 

        – işçilərin dələduzluğu sığortası

131.8

0.0

107%

 

        – pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0.0

0.0

   

        – titul sığortası

0.0

0.0

   

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

11,915.0

247.1

11%

-79%

       ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

6,711.8

192.3

21%

-76%

       hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

2,129.3

0.0

3%

-100%

       peşə məsuliyyətinin sığortası

1,767.8

14.5

-6%

754%

       işəgötürənin məsuliyyət sığortası

799.6

4.1

33%

-77%

       su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

306.1

0.0

-29%

-100%

       avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

200.4

36.2

10%

 

       yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

-100%

 

       dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

   

       mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0.0

0.0

   

       hüquqi xərclərin sığortası

0.0

0.0

   

kredit sığortası, o cümlədən:

44.6

0.0

124%

 

       kreditlərin sığortası

44.6

0.0

124%

 

       ipoteka sığortası

0.0

0.0

   

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası,  o cümlədən:

307.7

0.0

54358%

 

      işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

307.7

0.0

54358%

 

      əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0.0

0.0

   

İcbari sığortalar üzrə – cəmi:

106,565.0

29,754.4

12%

8%

 o cümlədən:

 

 

   

Həyat sığortası üzrə

23,311.0

961.7

18%

-42%

     İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
     qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

23,311.0

961.7

18%

-42%

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

83,254.0

28,792.7

10%

11%

      avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

38,046.9

25,189.1

9%

24%

      daşınmaz əmlakın icbari sığortası

16,187.5

1,984.7

-4%

-39%

       hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

15,822.0

937.6

30%

-35%

       məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

12,788.0

681.3

13%

-24%

      daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

207.7

0.0

25%

-100%

      sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

66.5

0.0

-4%

 

      digər icbari sığorta növləri

135.4

0.0

370%

 

YEKUN

319,272.2

93,777.5

-9%

-4%

2019-cu ilin yanvar-may ayları üzrə icmal göstəri.