10 C
Baku
Bazar, Oktyabr 24, 2021

Azərbaycanın ixrac potensialını azaldan kimyəvi maddələrin istifadəsinə qadağa qoyuldu

2021-ci il 31 avqust tarixli, 23 nömrəli qərarı ilə 191 adda pestisidin təsiredici maddələrinin idxalı, qeydiyyatı, istehsalı və tətbiqinin qadağan edilməsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul olunub.

Banker.az xəbər verir ki, Siyahıda göstərilən təsiredici maddələr olan pestisidlərin tətbiqi bu qərar imzalandığı gündən üç ay sonra qadağan ediləcək.

Beynəlxalq konvensiyalar və qurumlar tərəfindən qadağan olunmuş pestisidlərin kənd təsərrüfatında tətbiqi ölkəmizin ixrac potensialının azalmasına səbəb ola bilər.

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 2021-ci il 31 avqust tarixli, 23 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında tətbiqi qadağan edilən təsiredici maddələrin siyahısı:

11,2-Dichloroethane (EDC)
21,2-Dibromoethane (EDB)
32-Naphthyloxyacetic acid (2-NOA)
42,4,5-T and its salts and esters
54-CPA (4-Chlorophenoxyacetic acid)
6(Z)-9-Tricosene
7Acephate
8Acetochlor
9Alachlor
10Aldicarb
11Aldrin
12Alpha-Hexachlorocyclohexane  (α-HCH)
13Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride (Benzalkonium chloride)
14Amino acids: mix
15Amitrole (aminotriazole)
16Anilofos
17Azinphos-methyl
18Azocyclotin
19Benfuracarb
20Beta-Hexachlorocyclohexane (β-HCH)
21Binapacryl
22Bioallethrin (Esbiothrin)
23Bitertanol
24Bromacil
25Bromophos
26Bromopropylate
27Bronopol
28Butralin
29Cadusafos (aka ebufos)
30Cyanides: calcium, hydrogen, sodium
31Captafol
32Carbofuran
33Chinomethionat (aka quinomethionate)
34Chlorobenzilate
35Chlordane
36Chlordecone
37Chlordimeform
38Chlorfenvinphos
39Chlorfluazuron
40Chloroneb
41Cis-Zeatin
42Cyanazine
43Cycloate
44Dalapon
45Diafenthiuron
46Dichlofluanid
47Dicofol
48DDT
49Decabromodiphenyl ether
50Dieldrin
51Difenzoquat
52Dimethenamid
53Dimethipin
54Dinocap
55Dinoseb, its acetate and salts
56Dioxacarb
57Dioxathion
58Diphenamid (aka difenamide)
59Endrin
60Endosulfan (Technical endosulfan and its related isomers)
61Endothal
62EPTC (S-dipropylthiocarbamate)
63Ethalfluralin
64Ethiofencarb
65Ethion (aka diethion)
66Ethirimol
67Ethoate-methyl
68Ethylene oxide
69Fenamidone
70Fenbutatin oxide
71Fenitrothion
72Fenpiclonil
73Fenthion
74Fentin acetate
75Fentin hydroxide
76Fenvalerate
77Fipronil
78Flamprop-M
79Flocoumafen
80Fluoroacetamide
81Fluazifop
82Flubenzimine
83Flucythrinate
84Flufenzin (ISO: diflovidazin)
85Flufenoxuron
86Flumetsulam
87Fluridone
88Folic acid
89Fomesafen
90Formothion
91Furathiocarb
92Hexachlorocyclohexane (HCH mixed isomers)
93Halfenprox (aka brofenprox)
94Heptachlor
95Hexachlorobenzene
96Hexabromobiphenyl (HBB)
97Hexabromocyclododecane (HBCDD)
98Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether
99Hexachlorobutadiene
100Hexaflumuron
101Hydrogen cyanamide
102Hydroxy-MCPA
103Imazamethabenz
104Imazapic
105Imazapyr
106Imazethapyr
107Iminoctadine
108Indolylacetic acid (aka auxins)
109Ioxynil
110Isofenphos
111Kasugamycin
112Lindane (gamma-HCH)
113Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds
114Methabenzthiazuron
115Methamidophos
116Methidathion
117Methyl bromide
118Methoprene
119Metominostrobin
120Mevinphos
121Mirex
122Monocrotophos
123Monolinuron
124Nitrofen
125Norflurazon
126Nuarimol
127Ofurace
128Omethoate
129Orthosulfamuron
130Oxine-copper
131Oxycarboxin
132Oxydemeton-methyl
133Paraquat
134Paraffin oil/(CAS 64741-89-5)
135Paraffin oil/(CAS 64741-88-4)
136Paraffin oil/(CAS 64741-97-5)
137Paraffin oil/(CAS 64742-54-7)
138Paraffin oil/(CAS 64742-65-0)
139Paraffin oil/(CAS 8012-95-1)
140Parathion
141Parathion-methyl
142PCNB (Quintozene)
143Pentachlorobenzene
144Pentachlorophenol and its salts and esters
145Permethrin
146Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds
147Perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride
148Phenthoate
149Phorate
150Phosalone
151Phosphamidon
152Phosphoric acid
153Primisulfuron
154Procymidone
155Profenofos
156Prometryn
157Propanil
158Propoxur
159Prothiofos
160Prothoate
161Pyrazophos
162Pyridaphenthion
163Pyrimidifen
164Pyrithiobac sodium
165Polychlorinated biphenyls (PCB)
166Polychlorinated dibenzofurans (PCDF)
167Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)
168Polychlorinated naphthalenes
169Quinalphos
170Quizalofop
171Resmethrin
172Sethoxydim
173Simazine
174Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether
175Tetradifon
176Thiazopyr
177Thiobencarb
178Thiometon
179Tolfenpyrad
180Tolylfluanid
181Toxaphene (Camphechlor)
182Tralomethrin
183Triazamate
184Triazophos
185Tributyl tin compounds
186Trichlorfon
187Tridemorph
188Trifluralin
189Triforine
190Vinclozolin
191Zineb
Son xəbərlər
Oxşar xəbərlər