28 C
Baku
Friday, July 19, 2024

AZCOLL öz xidmət istiqamətlərini təqdim etdi

Mövcud kredit məhsullarının NPL risklərinin müəyyənləşdirilməsi və məhsulun mühafizəsi üzrə tədbirlərin görülməsi

Kredit portfelində olan riskli müştəri qruplarının müəyyən edilməsi, həmin qrupda olan müştərilərn gecikmiş müştərilər siyahısına düşməməsi üçün preventiv tədbirlərin görülməsi. Gecikməyə düşmüş müştərilərin gecikmə səbəblərinin təhlil olunması və gələckdə eyni risk alıtnda olan lakin  normal ödəniş edən müştərilərn həmin riskə məruz qalmaması üçün tədbirlər görülməsi. Müştərilərlə bağlanan müqavilə və razılaşmaların hüquqi analizi

Yeni yaradılan kredit məhsullarının NPL risklərinin müəyyənləşdirilməsi və məhsulun mühafizəsi üzrə tədbirlərin görülməsi

Kredit məhsulunun verildiyi müştəri seqmentinin, ərazi , yaş, cins, iş yeri, tutduğu vəzifə kriteriyaları üzrə risklərinin müəyyənləşdirilməsi,  risklərin minimuma ednirilməsi üçün tədbirlərin hazırlanması və tətbiqi, kredit məhsulunun minimum və maksimum məbləğlərinin müəyyən edilməsi. Müştərilərlə bağlanan müqavilə və razılaşmaların hüquqi analaizi

Kredit piramidalarının qarşısının alınması

Aşkar edilmiş piramidalar üzrə təşkilatçılarının aşkara çıxarılması və qanunvericliyə uyğun cəzalandırılmasının təmin edilməsi.

Kredit ekspertlərinin yol verdiyi pozuntuların aşkara çıxarılması

Problemli müştərilərlə iş əsnasında aşkar edilmiş pozuntu (rüşvət alınması, mənimsəmə vəzifə öhdəliklərindən sui istifadə etmə və s. )faklarının araşdırılması, öz təsdiqini tapmış fktlar üzrə kredit ekspertinin qanunvericliyə uyğun olaraq cəzalandırılması və cəzanın ictimailəşdirilməsi

Dələduzluq məqsədi ilə kredit götürənlərin aşkara çıxarılması

Problemli portfelin təqibi zamanı əvvəlcədən ödəməmək niyyəti ilə kredit götürmüş müştərilərin və ya müştəri qruplarının aşkar edilməsi, həmin müştərilər barəsəində faktların toplanılaraq hüquq mühafizə orqanların təqdim edilməsi

KİV-də bankın güclü kreditor imicinin formalaşdırılması

Problemli borcların yığılması zamanı əldə edilmiş uğurların, habelə qanun pozuntusuna yol vermiş kredit ekspertləri və müştərilərin cəzalandırılması faktlarının mütəmadi olaraq mətbuatda işıqlandırılması. Banka olan borcun ödənilməməsinin qeyri-mümkünlyü və borcunu ödəməkdən yayınan müştərilərin ciddi olaraq cəzalandırılacaqları barədə məlumatların mütəmadi olaraq mətbuatda yayılması. Bir neçə banka borcu olan müştərinin ilk olaraq məhz sizin banka olan borcunu ödəməli olduğu fikrinin müştərilərə aşılanması.

Problemli kreditlər departamentinin qurulması və işinin təkmilləşdirilməsi

Problemli borcların təqibi işinin təhlili və effektivliyinin ölçülməsi

Problemli kreditin PKD-yə ötürülməsi müddətlərinin və şərtlərinin təhlili, Soft hard və leqal kollekşn istiqmaətləri ürzə görülən tədbirlərin təhlili, Daxili departament və kənar kollektorun paraelel fəaliyyətinin təşkili və əldə edilən nəticələrin müqayisəli təhlilinin aparılması

Problemli kreditlər departamentinin işinin təkmilləşdirilməsi

Genişləndirilmiş kollekşn mexanizminin tətbiqi, Soft hard və legal kollekşn tədbirlərinin kəmiyyətinin və keyfiyyətinin artırılması, zəng/cavab indeksinin yüksəldilməsi, zəng/ödəniş indeksinin yükəsldilməsi, zəng/konflikt indeksinin azalıdılması, bildiriş/ödəniş indeksinin artırılması, Soft kollekşndan hard kollekşna və hard kollekşndan leqal kollekşna keçən müştəri saylarının azaldırlması, Kollekşının hər mərhələdə fərqli tədbirllərlə aparılması, Gecikmə günləeinə və müştəri qrupuna uyğun bildirişlərin tətbiqi.Soft Hard və Legal kollekşn-la məşğul olan əməkdaşların fəaliyyətinin uzlaşdırılması Düzgün maas motivasiya sisteminin qurulması

Porblemli portfelin yığım potensialının proqnozlaşdırılması

Anoloji portfellərin müqayisəli təhlilinin aparılması yolu ilə problemli protfelin yığım potensialının müəyyən olunması

Soft Hard və Legal kollekşn-la məşğul olan əməkdaşların fəaliyyətinin uzlaşdırılması

Kolleşının tam olaraq PKD-yə həvalə edilməsi, Növbəti mərhələyə ötürülənba müştərilərin barəsində məlumatların tam həcmdə və dərhal digər mərhələni icra edəcək işçilərə ötürülməsi, Kollekşn mərhələləriinin müəddətlərinin müəyyən edilməsi və istisnalara yol verilməsinin qarşısının alınması. PKD-nin tabeliyinin və hesabatlılığının düzgün qurulması

Korporativ satışlar həyata keçirən şirkətlərdə nisyə satış və borcların idarə edilməsi  mexanizminin hazırlanması

Nisyə satışlar üzrə müqavilə işinin və cari sənədləşməsinin təşkili

Standart müqavilə və razılaşma formalarının hazırlanamsı, üzləşmə aktlarının hazılanması, müqavilə reyestrinin hazırlanması və tətbiqi, Yeni kontragentlərlə müqavilə bağlanarkən tələb olunan məlumat və sənəd siyahısının hazırlanması,

Kontragentlərlə iş standartlarının yaradılması

Müştərilərin dövriyyə həcminə uyğun qruplara bölünməsi,  hər qrup üçün nisyə satış limitlərinin müəyyənləşdirilməsi, Satış menecerləinin bir partiya üçün maksimmum satış limitlərinin müəyyənləşdirilməsi, Daxili audit tərəfindən dövri olaraq kontragentlərin mağazaa və anbarlarına baxışların keçirilməsi, Mal qalığının aylıq olaraq çıxarılması və ikitərəfli aktla təsdiqlənməsi, Kontragentlərlə satış zamanı yarana biləcək risklərin qarşsının alınması və təminatların tələb edilməsi

Gecikmiş borcların təqib mexanizminin yaradılması

Daxili yığım şöbəsinin yaradılması, işlərin PKŞ-ə keçməsi və orada idarə olunması müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi,

Pərviz Məmmədov

AZKOLL Kollektor Agentliyinin Təsisçisi

+994  12 511 66 09
+994  55 260 40 70
+994  12 464 87 72

Son xəbərlər
Digər xəbərlər