2 C
Baku
Thursday, February 29, 2024

Bakı Fond Birjasında kapitalizasiya və əməliyyat həcmləri azalıb

Bakı Fond Birjasında 01.01.2022-31.12.2022 tarixləri ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 14,947,984,521 manat təşkil edərək, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2% azalma müşahidə olunmuşdur.

Bu barədə Banker.az-a BFB-dən bildirilir.

Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dövlət qiymətli kağızlar üzrə ticarət həcmində 14%, korporativ qiymətli kağızlar 93%, korporativ qiymətli kağızlar üzrə: ilkin bazar 17%, təkrar bazar 405%, korporativ qiymətli kağızlar üzrə repo əməliyyatları üzrə isə 2694% artım müşahidə olunmuşdur. Həmçinin, ötən ilə müqayisədə ümümi repo əməliyyatları üzrə 30% azalma qeydə alınmışdır.

2022-ci ilin dekabr ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 4,193,278,402 manat təşkil edərək, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4% azalma müşahidə olunmuşdur. Öncəki ilin eyni dövründə 4,366,639,001 manat idi.

2022-ci il ərzində Bakı Fond Birjasında ötən ilə nəzərən korporativ qiymətli kağız yerləşdirilməsi (ipoteka istiqrazları istisna) sayı 36% artaraq 45 təşkil etmiş, kütləvi üsulla həyata keçirilmiş korporativ qiymətli kağız yerləşdirilməsi (ipoteka istiqrazları istisna) sayında isə 47% artaraq 34 olmuşdur. 

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar

01.01.2022-31.12.2022

01.01.2022-31.12.2022

Əqdlərin həcmi (manatla)

Əqdlərin sayı 

Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla)

Əqdlərin orta günlük sayı 

1. Dövlət qiymətli kağızları

8,312,835,409

2,506

34,493,093

10.40

1.1. İlkin bazar

7,304,001,910

1,590

30,307,062

6.60

Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi)

2,406,752,818

532

9,986,526

2.21

ARMB* qiymətli kağızları 

4,897,249,092

1,058

20,320,536

4.39

1.2. Təkrar bazar

1,008,833,499

916

4,186,031

3.80

Dövlət istiqrazları

657,116,423

811

2,726,624

3.37

ARMB qiymətli kağızları 

351,717,075

105

1,459,407

0.44

2. Korporativ qiymətli kağızlar

1,574,691,409

3,884

6,533,989

16.12

2.1. İlkin bazar

765,768,754

416

3,177,464

1.73

2.1.1. Səhmlər 

49,636,160

112

205,959

0.46

2.1.2. İstiqrazlar 

716,132,594

304

2,971,505

1.26

–  İpoteka istiqrazları 

450,799,125

18

1,870,536

0.07

–  Digər istiqrazlar

265,333,469

286

1,100,969

1.19

2.2. Təkrar bazar

808,922,656

3,468

3,356,526

14.39

2.2.1. Səhmlər 

14,563,840

2,549

60,431

10.58

2.2.2. İstiqrazlar 

794,358,815

919

3,296,095

3.81

–  İpoteka istiqrazları 

627,809,525

42

2,605,019

0.17

–  Digər istiqrazlar

166,549,290

877

691,076

3.64

3. Repo əməliyyatları 

5,060,457,703

4,111

20,997,750

17.06

Dövlət istiqrazları üzrə 

3,541,143,761

3,543

14,693,543

14.70

ARMB qiymətli kağızları üzrə

1,417,814,409

297

5,883,047

1.23

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə 

101,499,533

271

421,160

1.12

Cəmi (1+2+3)

14,947,984,521

10,501

62,024,832

43.57

  –  o cümlədən: ilkin bazar    

8,069,770,664

2,006

33,484,526

8.32

  –  o cümlədən: təkrar bazar 

1,817,756,154

4,384

7,542,557

18.19

* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı       

** Tircarət günlərinin sayı – 241  gün                       

Son xəbərlər
Digər xəbərlər