26 C
Baku
Wednesday, July 17, 2024

Bank Respublika 0% komissiya vә 2 % endirimlә nağd kredit tәklif edir

Yeni tәdris ilinә Bank Respublika ilә tam şәkildә hazır olun.

Tәhsil haqqı ödәnişi vә ya mәktәb lәvazimatlarının alışını indi komissiyasız vә illik faiz dәrәcәsinә 2% endirimlә tәklif olunan nağd kredit vasitәsilә ödәmәk mümkündür.

Kreditin maksimal mәblәği 10 000 manat, müddәti isә 24 ay tәşkil edir. 3000 manatadәk tәhsil krediti isә zaminsiz verilә bilәr.

Eyni zamanda, bu kredit üzrә aylıq ödәnişi azaltmaq istәyәnlәr üçün 36 ay müddәtinә tәklif dә mövcuddur.

Kampaniyanın üstün cәhәtlərindən biri də ondadır ki,təhsil haqqı ödənişi üçün abituriyentdәn onun ali mәktәbә daxil olması barәdә arayış tәlәb olunmur.

Krediti rәsmilәşdirmәk üçün bankın Sizә uyğun filialı vә ya bankın veb-səhifəsindən onlayn әrizә ilә müraciәt etmәk olar.

Kredit haqqında daha әtraflı mәlumat üçün bu linkә keçin:

https://goo.gl/RTgRmG

Onlayn әrizә forması ilә bu linkdә müraciәt edә bilәrsiz:

https://goo.gl/NqCYej

Bank Respublika tәlәbә adını qazanan bütün abituriyentlәri tәbrik edir vә yeni tәdris ilindә uğurlar arzulayır!

Kampaniyanın müddəti:21.08.2017 – 20.09.2017

Bank Respublika, 25 il Sizə faydalı!

Son xəbərlər
Digər xəbərlər