Bankların faiz gəlirlərinin son bir il üzrə dinamikası (RENKİNQ)

Banker.az Azərbaycanda kommersiya bankları son bir il ərzində faiz gəlirlərinin dinamikası üzrə renkinqini təqdim edir: