Qeyd edilən standartlar və tövsiyələrin ölkəmiz tərəfindən səmərəli icrasının yalnız vergi orqanlarının fəaliyyətindən deyil, həmçinin, vergi ödəyicilərindən də asılı olduğunu nəzərə alaraq, bu məsələdə ödəyiciləri iş birliyinə dəvət edirik.