7 C
Baku
Thursday, February 29, 2024

Böhran vaxtı sığorta bazarı necə böyüyür?

Hazırda maliyyə bazarında davam edən böhran heç sirr deyilki sığorta bazarındanda yan keçə bilməzdi. Lakin, gördüklərimizin əksi olaraq, verilən məlumatlara əsasən sığorta bazarı 15% artımla birinci yarımilliyi başa vurub. Bunun necə baş verdiyi bizim üçündə sirr olaraq qalır. Sığorta bazarında yeganə stabil ödənişlərdən olan icrabi sığorta , çətinki bu bazarı 15% artıma gətirib çıxara. Hazırda bu məsələnin üzərində araşdırmalarımız davam edir. Yekun nəticələrlə sizləridə tanış edəcəyik. Hələki rəqəmlərlə tanış olaq.

Bazarın məhz hansı məhsullar üzərində sığorta şirkətlərinə gəlir gətirdiyi aşağıdakı cədvəldə aydın görünür:

Sığorta sinifləri Sığorta haqları Sığorta ödənişləri
könüllü sığortalar üzrə – cəmi : 209,124,731.45 87,843,642.67
 o cümlədən:
Həyat sığortası üzrə 71,579,681.73 41,289,578.81
 o cümlədən:
həyatın ölüm halından sığortası 20,295,754.10 1,757,334.71
həyatın yaşam sığortası 51,175,234.21 39,532,244.10
annuitet sığortası 0.00 0.00
əmək qabiliyyətinin sığortası 118,706.59 0.00
sağalmaz xəstəliklərdən sığorta -10,013.17 0.00
Qeyri-həyat sığortası üzrə 137,545,049.72 46,554,063.86
 o cümlədən:
Şəxsi sığorta 60,773,023.51 35,753,736.99
 o cümlədən:
fərdi qəza və xəstəlik sığortası 2,677,762.89 573,576.41
tibbi sığorta 56,560,906.61 34,992,802.62
xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası 1,534,354.01 187,357.96
Əmlak sığortası 76,772,026.21 10,800,326.87
 o cümlədən:
əmlakın sığortası 58,463,942.52 10,534,644.12
 o cümlədən:
əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası 24,231,696.77 1,267,269.53
avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 12,945,714.17 8,610,104.93
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 316,133.25 0.00
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 11,603,117.99 200,000.00
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 5,299,711.62 18,000.00
yüklərin (nəqliyyat) sığortası 2,187,950.09 112,157.08
kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası 414,797.53 239.00
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1,250,777.93 326,873.58
əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər 214,043.17 0.00
o cümlədən :
işçilərin dələduzluğu sığortası 214,043.17 0.00
pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta 0.00 0.00
titul sığortası 0.00 0.00
mülki məsuliyyətin sığortası 18,302,941.55 231,944.57
 o cümlədən:
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 1,033,226.78 86,206.20
dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 0.00 0.00
hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 4,253,669.97 0.00
su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası 398,529.78 0.00
yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası 23,786.32 11,871.27
mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası 284,685.26 0.00
peşə məsuliyyətinin sığortası 1,599,536.23 0.00
işəgötürənin məsuliyyət sığortası 789,679.26 9,237.71
ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 9,919,827.95 124,629.39
hüquqi xərclərin sığortası 0.00 0.00
kredit sığortası 3,582.14 33,738.18
 o cümlədən:
kreditlərin sığortası 3,582.14 33,738.18
ipoteka sığortası 0.00 0.00
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası 1,560.00 0.00
 o cümlədən:
əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta 0.00 0.00
işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta 1,560.00 0.00
İcbari sığortalar üzrə -cəmi 116,211,355.97 31,188,578.15
 o cümlədən:
Həyat sığortası üzrə 21,553,777.97 1,985,274.28
 o cümlədən:
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 21,553,777.97 1,985,274.28
Qeyri-həyat sığortası üzrə 94,657,578.00 29,203,303.87
 o cümlədən:
nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 0.00 0.00
sərnişinlərin icbari sığortası 0.00 0.00
icbari ekoloji sığorta 0.00 0.00
yanğından icbari sığorta 0.00 0.00
MM deputatların icbari şəxsi sığortası 94,390.00 0.00
tibbi personalın AİDS-dən sığortası 0.00 0.00
hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 16,439,363.00 6,602,635.00
məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası 10,850,954.00 616,391.00
dövlət qulluqçuların icbari sığortası 0.00 0.00
diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası 0.00 0.00
auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası 6,090.00 0.00
daşınmaz əmlakın icbari sığortası 16,568,917.20 846,230.00
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası 203,170.00 3,925.00
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 50,433,180.80 21,134,122.87
sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 61,513.00 0.00
YEKUN 325,336,087.42 119,032,220.82

Məlumat üçün bildirək ki, sığorta şirkətləri üzrə 2016-cı ilin yanvar – iyul ayları üzrə yığımlar aşağıdakı kimi olmuşdur:

(manatla)
Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
1 “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2,649,893.68 4,797,599.95
2 “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 12,902,401.61 5,037,569.08
3 “Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1,019,054.26 735,780.07
4 “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 6,595,616.48 1,854,141.68
5 “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 21,069,874.49 18,680,955.75
6 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 24,233,067.81 8,681,958.21
7 “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 12,637,541.15 3,991,574.10
8 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 34,211,449.00 10,393,468.00
9 “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3,085,545.08 1,902,013.55
10 “Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 201,060.00 655.82
11 “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 676,339.48 460,715.03
12 “Başak İnam Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 459,798.01 109,084.19
13 “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3,687,134.94 1,894,357.01
14 “Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 593,950.50 947,885.47
15 “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2,109,397.77 31,063.28
16 “Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14,971,358.07 1,589,829.02
17 “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 49,579,820.21 13,567,048.34
18 “Paşa Sığorta” Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 70,902,332.13 24,222,817.19
19 “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 22,483,765.00 11,026,849.00
20 “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 701,360.57 497,438.01
21 “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14,642,023.48 4,900,577.51
22 “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 5,578,871.11 3,388,134.06
23 “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3,447,735.91 0.00
24 “İPƏK YOLU SIĞORTA” ASC 16,849,689.84 244,363.96
25 “Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 47,006.84 76,342.54
YEKUN 325,336,087.42 119,032,220.82
Son xəbərlər
Digər xəbərlər