Budget and Planning Manager – PASHA Holding

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Budget and Planning Manager.

Job description:

• Leading budgeting process at PASHA Holding level;
• Development of budgeting principles (budget approach) as part of PASHA Holding budget policy;
• Development of MIS (key highlights and main concept, advice on technical solutions);
• Budget and MIS modelling (PASHA Holding and SAs) ;
• Budget analysis (including MIS);
• Development of main inputs that will be used during the Group Budget policy preparation process.

Experience, Competencies and Skills Required:

• Bachelor’s degree in Finance;
• ACCA papers passed (F1-F3; F7);
• Minimum 7 years of professional experience;
• Strong technical skills in preparation and assessment of budgeting a forecasting (considering business specifics (banking);
• Expert knowledge of Microsoft Excel, financial modeling skills;
• Extensive knowledge of local banking reporting systems (prudential, SD and etc.);
• Strong knowledge of management information system principles (approaches, methods and etc.);
• Good knowledge of Azerbaijani and English; knowledge of Russian is an advantage;

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to [email protected];
• Put “Budget and Planning Manager” in the subject line;
• CVs should be sent by the 30 December, 2016.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

PASHA Holding Büdcə və planlaşdırma üzrə menecer vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• PAŞA Holdinq səviyyəsində büdcə prosesini aparmaq;
• PAŞA Holdinqin büdcə siyasəti çərçivəsində büdcə prinsiplərinin (yanaşmalarının) işlənib hazırlanması;
• Büdcənin və MIS sisteminin modelləşdirilməsi (PAŞA Holdinq və strateji aktivlər üçün) ;
• Büdcənin təhlili (MIS daxil olmaqla) ;
• Qrup üzrə büdcə siyasətinin hazırlanma prosesində istifadə ediləcək əsas müddəaların inkişaf etdirilməsi.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Maliyyə sahəsində bakalavr dərəcəsi;
• ACCA sertifikasiyası (F1-F3; F7);
• Minimum 7 il peşəkar təcrübə;
• Büdcələmənin və proqnozlaşdırmanın (bank işinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq) hazırlanmasında və qiymətləndirilməsində geniş bilik
• MS Excel proqram təminatının mükəmməl biliyi, maliyyə modellərinin tərtibatında expert səviyyəsində malik olmaq;
• Yerli bank hesabatlılıq sistemlərinin (prudensial, SD və s.) geniş bilik;
• MIS prinsiplərinin (yanaşmalar, vasitələr və s.) güclü biliyi;
• Azərbaycan və ingilis dillərini mükəmməl bilməli, rus dili biliyi üstünlükdür;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Büdcə və planlaşdırma üzrə menecer” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 30 dekabr, 2016-cı il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə