Express kredit

  İllik Faiz Dərəcəsi: 25%

  FİFD: 26.14%-36.45%

  Zamin: Tələb Edilmir

  Müddət: 3-36 ay

  Məbləğ: 300 AZN-5000 AZN

  Tələb Edilən: Sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi və iş yerindən arayış.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.