İstehlak krediti

  ŞƏRTLƏRİ:

  • Kreditin məbləği – 10 000 AZN-ə qədər
  • Kredit müddəti – 48 ayadək
  • İllik – 20%-dən başlayaraq (Banka qaytarılan faiz 13.7 %-dən başlayaraq)
  • Komissiya xərcləri – 1%-dən başlayaraq
  • Təminat – Avtomobil, zinyət əşyaları və daşınmaz əmlak
  • Zaminin mövcudluğu – müştərinin kredit tarixçəsindən asılıdır.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.