İstehlak krediti

  0

  İstehlak krediti yalnız əmək haqqı kart sahiblərinə ayrılır.

  Borcalana dair tələblər


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Yaş : 18-70

  Rəsmi gəliri  :

  Son iş yerində staj : 

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : 30 000 AZN-dək

  Müddət : 48 aydək

  İllik faiz dərəcəsi : 23%

  Komissiya: 1%

  Təminat : –

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.

  Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.