İstehlak kredit

  Borcalana dair tələblər

  Son iş yerində staj : minimum 6 ay (ümumi iş stajı 1 il)

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : min.500 AZN – maks. 5 000 AZN

  Müddət : 12 ayadək

  İllik faiz dərəcəsi : 29%

  Təminat : Bütün hallarda 1 nəfər rəsmi gəliri olan fiziki şəxsin zaminliyi tələb edilir.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.