İT və Telekomminikasiya krediti

  0

  Borcalana dair tələblər

  Yaş :


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Borcalanın iş yeri: IT və Telekomunikasiya sahəsində çalışan fiziki şəxslər

  Rəsmi gəlir  : minimum tələb yoxdur;

  Son iş yerində staj : 

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : 300 AZN-dən başlayaraq

  Müddət : 3 – 36 ay

  İllik faiz dərəcəsi : 19%

  Komissiya : Kredit üzrə komissiya – 1 %

  Təminat : –

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.