Orta həcmli istehlak kreditləri

  Borcalana dair tələblər

  Yaş: Maksimum 65 yaş (65 yaşı tamam olmuş şəxslər daxil olmaqla)

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : 1 000 000 AZN (Müştəriyə veriləcək kreditin maksimum 10%-i plastik kart vasitəsilə kredit xətti şəklində verilir)

  Müddət : 36 ay

  İllik faiz dərəcəsi:

  • 3-18 ayadək minimum – 22%;
  • 19 ayadək minimum – 24%;
   Qeyd : Müsbət kredit tarixçəsi olan təkrar müştərilərə yenidən kredit verilərkən isə mövcud faiz dərəcələrindən 1 bənd aşağı faiz dərəcələri tətbiq edilir.

  Komissiya : 1%

  Təminat : Kreditin təminatı olaraq daşınmaz əmlak və depozit girov götürülür.

   

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.