Təcili kredit xətti

  Əmək haqqı və ya təqaüdünüzü Kapital Bankdan alırsınızsa o zaman kartınıza təcili kredit xətti açdıra bilərsiniz.

  Borcalana dair tələblər

  Yaş : 18-70

  Rəsmi gəliri  : Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP) tərəfindən tövsiyyə edilən DTİ tələbləri gözlənilməklə;

  Son iş yerində staj :Son iş yerində staj minimum 3 ay olmalıdır. Təqaüdçülər üçün isə belə bir tələb yoxdur.

  Kreditin şərtləri

  Məbləğ : 50 AZN – 500 AZN

  Müddət : 24 ay

  İllik faiz dərəcəsi : 29%

  Komissiya: 3%

  Təminat : Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya hərbçinin şəxsi vəsiqəsi

  *Əmək haqqı və ya təqaüdünüzü Kapital Bankdan alırsınızsa o zaman kartınıza təcili kredit xətti açdıra bilərsiniz. Açılan kredit xəttini istənilən vaxt həm nağd, həm də nağdsız istifadə edə bilərsiniz.

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.

  Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.