Bolkart

  X

  Bank of Baku

  Yaş : min. 18

  Maksimum: “Bolkart Gənc” növü üzrə kartın verilmə tarixinə 27; “Bolkart Business” növü üzrə kartın bitmə tarixinə 65;  “Bolkart Ailə”, Bolkart Gold”, “Bolkart Diamond” kartları üzrə kartın bitmə tarixinə 70.

  Rəsmi gəlir  : minimum 200 AZN (vergilər və digər tutulmalar çıxılmaqla);

  Son iş yerində staj : 3 ay

  Məhsul şərtləri

  Kredit xəttinin məbləği :

  • “Bolkart Gənc” və “Bolkart Ailə” növləri üzrə: minimum 200 AZN, maksimum 5000 AZN
  • “Bolkart Business” növü üzrə: minimum 300 AZN, maksimum 3000 AZN
  • “Bolkart Gold” növü üzrə: minimum 3000 AZN, maksimum 7000 AZN
  • “Bolkart Diamond” növü üzrə: minimum 3000 AZN, maksimum 10000 AZN

  Kredit xəttinin müddəti : 60 ay

  İllik faiz dərəcəsi : 25 %

  Nağdlaşdırma imkanı:  

  • “Bolkart Gənc” və “Bolkart Ailə” növü üzrə: limitin 50%-i
  • “Bolkart Gold” və “Bolkart Diamond” növü üzrə: limitin 100%-i

  DTİ tələbi

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (155 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.