American Express Gold

    Kartın valyutası – AZN/USD/EUR

    Kartın müddəti – 1 il

    Kartın qiyməti –  1 il -150 AZN

    Depozit Funksiyası: 

    Cash-back funksiyası: