Yığım əmanəti – EUR

  Minimal məbləğ: 300 EUR.

  Müddət: 12 aydan 24 ayadək

  Faizlərin ödənişi: Müddətin sonunda (Faizlər hər ay əsas məbləğin üzərinə gəlir və müddət bitdikdə verilir)

  Əmanətin artırılması: 

  • Hər ay minimum 100 EUR olmaqla əmanəti artırmaq imkanı;
  • Artırılan məbləğin cəmi ilkin əmanət məbləğinin 3 mislindən artıq ola bilməz;

  Faiz cədvəli:

  Müddət 12 ay 18 ay 24 ay
  % dərəcəsi (EUR) 0,75 1,00 1,25