Avans əmanəti – AZN

  Minimal məbləğ: 1000 AZN

  Müddət: 12 ay

  Faizlərin ödənişi: Müddətin əvvəlində

  İllik faiz dərəcəsi: 9%

  Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə  

  Əmanətin müddəti
  Hesablanan faizlər
  AZN
  0– 89 gün 0%
  90 – 179 gün 1%
  180 – 359 gün 4%