Güvən əmanəti – AZN

  Minimal məbləğ: 50 AZN

  Müddət: 3 aydan 36 ayadək

  Faizlərin ödənişi: Müştərinin istəyilə – aylıq, rüblük, yarımillik, illik və ya müddətin sonunda

  Əmanətin artırılması: 

  1. Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə, 20 AZN-dən az olmamaq şərti ilə əlavə vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir.
  2. Muqavilə müddətinin sonuna 6 ay qalanadək aylıq əsasda ilkin məbləğin maksimum 2 misli həcmində əlavə yatırım imkanı.

  Faiz cədvəli:

  Əmanətin müddəti Hesablanan faizlər (AZN ilə)

  Aylıq

    Rüblük Yarım İllik
    İllik
  Müddətin sonunda
  AZN  AZN AZN  AZN  AZN
  3 ay 1 1         – 1
  6 ay 2 2 2         – 2
  9 ay 5 5,1         – 6
  12 ay 10 10 10  10 10
  18 ay 10 10 10  10 10
  24 ay 10 10 10  10 10
  30 ay 10 10 10  10 10
  36 ay 10 10 10  10 10