Güvən əmanəti – USD

  0

  Minimal məbləğ: 50 USD

  Müddət: 3 aydan 36 ayadək


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Faizlərin ödənişi: Müştərinin istəyilə – aylıq, rüblük, yarımillik, illik və ya müddətin sonunda

  Əmanətin artırılması: 

  1. Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə, 20 USD-dən az olmamaq şərti ilə əlavə vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir.
  2. Muqavilə müddətinin sonuna 6 ay qalanadək aylıq əsasda ilkin məbləğin maksimum 2 misli həcmində əlavə yatırım imkanı.

  Faiz cədvəli:

  Əmanətin müddəti Hesablanan faizlər (USD ilə)
  Aylıq   Rüblük Yarım illik
  İllik
  Müddətin sonunda
  USD  USD USD  USD USD
  3 ay         – 1,5
  6 ay 2 2         – 2,5
  9 ay 2,1 2,2         – 2,5
  12 ay 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
  18 ay 2,5 2,5 2,5  2,5 2,5
  24 ay 2,5 2,5 2,5  2,5 2,5
  30 ay 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
  36 ay 2,5 2,5 2,5  2,5 2,5