Müddətli – USD

  Minimal məbləğ – 1000 USD (maksimal 100 000 USD)

  Müddət – 6, 9, 12 ay

  Faizlərin hesablanması və ödənməsi – Faizlər hər ay (yalnız 6 aydan çox müddəti olan əmanətlər üçün) müştərinin cari və ya kart hesabına köçürülür.

  Faiz cədvəli:

  ƏMANƏTİN MÜDDƏTİ

  FAİZ DƏRƏCƏSİ

  USD

  3 ay

  6 ay

  0.5%

  9 ay

  0.75%

  12 ay

  1%