Qısa müddətli – EUR

    Minimal məbləğ: 500 EUR

    Müddət: 12 ay

    Faizlərin ödənişi:Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir

    Faiz dərəcəsi: 1.5%