Rahat əmanəti – USD

  Minimal məbləğ: 1000 USD (maksimal 250 000 USD)

  Müddət: 12 ay

  Faizlərin ödənişi:  Aylıq

  Əmanətin artırılması: Məbləğ və müddət olaraq məhdudiyyət yoxdur.

  Qeyd: Məbləğin hissələrlə götürülməsi (azadılması) də mümkündür (1000 USD-dək).

  Faiz dərəcəsi:

  12 aylıq – 1%