Sərfəli əmanət – AZN

  Minimal məbləğ: 100 AZN

  Müddət: 3 aydan 12 ayadək

  Faizlərin ödənişi: Aylıq.

  Əmanətin artırılması: Müddətin ilk yarısınadək əlavə vəsaitin qoyuluşuna imkan verilir (minimum artırılma məbləği 100 AZN, maksimum – məhdudiyyət yoxdur), müddətin ilk yarısından artıq əmanəti artırmaq imkanı verilmir.

  Faiz cədvəli:

  Əmanətin müddəti

  AZN

  3 ay

  4%

  6 ay

  6%

  9 ay

  9%

  12 ay

  11%