Sərfəli əmanət – EUR

  Minimal məbləğ: 100 EUR

  Müddət: 12 ay

  Faizlərin ödənişi: Aylıq.

  Əmanətin artırılması: Müddətin ilk yarısınadək əlavə vəsaitin qoyuluşuna imkan verilir (minimum artırılma məbləği 100 EUR, maksimum – məhdudiyyət yoxdur), müddətin ilk yarısından artıq əmanəti artırmaq imkanı verilmir.

  Faizlər:

  12 ay – illik 1%