Sürətli Qazanc Əmanəti

    Məbləğ: 1000-100 000 AZN

    Faiz dərəcəsi: 2% (aylıq)

    *2016-cı ilin Fevralın 1-dən etibarən 3 il müddətində yerli bank və bankın Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən filialları tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə, emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən divident, diskont (istiqrazın nominalından aşağı səviyyədə yerləşəşdirilməs nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri vergidən azad edilir

    ** SIĞORTA HAQDA MƏLUMAT

    Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Himayəçilik şurasının qərarı ilə Fond tərəfindən sığortalanan bank əmanətləri üzrə faiz dərəcələrinin yuxarı həddi AZN üçün illik 15%-dək, Xarici Valyuta üçün isə illik 3%-dək və tam məbləğdə  təyin olunmuşdur.