Tələbli Depozit – EUR

    Minimal məbləğ – 200 EUR

    Müddət: Müddətsiz

    Faizlərin ödənilməsi: İstənilən vaxt

    Əmanətin artırılması: Əmanəti istənilən vaxt artırmağa və azaltmağa icazə verilir:

    İllik faiz dərəcəsi: 1%