Universal əmanəti – USD

  Minimal məbləğ: 500 USD.

  Müddət: 1 aydan 36 ayadək

  Faizlərin ödənişi: Müştərinin istəyilə – aylıq, rüblük, illik və ya müddətin sonunda.

  Faiz cədvəli:

  Əmanətin müddəti Hesablanmış faizlər hər ay götürüldükdə Hesablanmış faizlər hər rüb götürüldükdə Hesablanmış faizlər hər il götürüldükdə Hesablanmış faizlər müddətin sonunda götürüldükdə
  1 ay  –
  3 ay 0,25  – 0,5
  6 ay 0,5 0,75 1,0
  9 ay 1,25 1,5 1,75
  12 ay 2,0 2,25 2,5
  24 ay 2,25 2,5 2,5
  36 ay 2,5 2,5 2,5