Universal əmanəti – USD

  0

  Minimal məbləğ: 500 USD.

  Müddət: 1 aydan 60 ayadək


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Faizlərin ödənişi: Müştərinin istəyilə – aylıq, rüblük, illik və ya müddətin sonunda.

  Faiz cədvəli:

  Müddətlər üzrə illik faiz dərəcələri (% -lə)

  Əmanətin müddəti Hesablanmış faizlər hər ay götürüldükdə Hesablanmış faizlər hər rüb götürüldükdə Hesablanmış faizlər hər il götürüldükdə Hesablanmış faizlər müddətin sonunda götürüldükdə
  USD USD USD USD

  1 ay

   –

  3 ay

  0,5  –

  1,0

  6 ay 0,75 1,0

  1,25

  9 ay

  1,5 1,75

  2,0

  12 ay

  2,25 2,75 3,0
  18 ay 3,25 3,5

  3,75

  24 ay

  3,5 3,75 4,0 4,25

  36 ay

  3,75 4,0 4,25

  4,5

  48 ay 4,0 4,25 4,5

  4,75

  60 ay 4,25 4,5 4,75

  5,0