Uşaq yığımı – EUR

  Minimal məbləğ: – 1 000 EUR

  Müddət: – 12 ay

  İllik faiz dərəcəsi: 0,5%

  Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması:

  Əmanət vaxtından əvvəl geri götürülərsə, müştəri ilə müqavilə ləğv olunur və faizlər vəsaitlərin hesabda olduğu müddətə görə hesablanır:

  ƏMANƏTİN VALYUTASI İLLİK % DƏRƏCƏ
  3-6 AY 6-12 AY
  EUR  0%   0,25%

   

  Əlavə şərtlər:

  Əmanət 18 yaşına çatmamış uşağın adına açılır. Uşaq 14 yaşına çatdıqda valideynlər tərəfindən yazılı surətdə təqdim edilmiş icazə ərizəsi əsasında əmanət üzrə əməliyyatlar apara bilər.