Yığım əmanəti – AZN

  Minimal məbləğ: 300 AZN.

  Müddət: 12 aydan 36 ayadək

  Faizlərin ödənişi: Müddətin sonunda (Faizlər hər ay əsas məbləğin üzərinə gəlir və müddət bitdikdə verilir)

  Əmanətin artırılması: 

  • Hər ay minimum 100 AZN olmaqla əmanəti artırmaq imkanı;
  • Artırılan məbləğin cəmi ilkin əmanət məbləğinin 3 mislindən artıq ola bilməz;

  Faiz cədvəli:

  “Yığım” əmanəti üzrə illik faiz dərəcələri (%-lə)
  Müddət 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
  % dərəcəsi (AZN) 8,0 8,5 9,0 9,5