Yığım əmanəti – EUR

  Minimal məbləğ – 250 EUR

  Müddət – 6 aydan 36 ayadək

  Faizlərin ödənilməsi – Müddətin sonunda

  Əmanətin artırılması – Əmanət məbləğini bir dəfəyə minimum 5 AZN olmaqla, artdırmaq mümkündür.

  Faiz dərəcəsi:

  Müddət

  İllik faiz, EUR

  6 ay

  0,00%

  9 ay

  0,25%

  12 ay

  0,25%

  24 ay

  0,25%

  36 ay

  0,25%