Yığım əmanəti – EUR

  0

  Minimal məbləğ : 50 EUR

  Müddət: 12 aydan 60 ayadək


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Faizlərin ödənişi: Müddətin sonunda

  Əmanətin artırılması:

  1. Əmanəti, istirahət günləri istisna olmaqla, istənilən tarixdə, qabaqcadan razılaşdırılmış plana əsasən, 5 Avro və daha artıq məbləğdə artırmaq olar;
  2. Əmanət vaxtlı-vaxtında, yəni Müştərinin qabaqcadan seçdiyi artırma planına müvafiq surətdə artırıldıqda, faizlərdən əlavə bonus da toplanır.

  Faiz cədvəli:

   Müddət

  EUR

   

  Bonus

   

  6-8 ay

  1%

  9-11 ay

  12-24 ay

  0,5%

  25-60 ay

  0,5%