Yığım əmanəti – USD

  Minimal məbləğ: 300 USD.

  Müddət: 12 aydan 3 ayadək

  Faizlərin ödənişi: Müddətin sonunda (Faizlər hər ay əsas məbləğin üzərinə gəlir və müddət bitdikdə verilir)

  Əmanətin artırılması: 

  • Hər ay minimum 100 USD olmaqla əmanəti artırmaq imkanı;
  • Artırılan məbləğin cəmi ilkin əmanət məbləğinin 3 mislindən artıq ola bilməz;

  Faiz cədvəli:

  Müddət 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
   

  % dərəcəsi (USD)

  1,75 2,0 2,25 2,5